menu

精灵魔镜 品牌形象 / APP设计

项目背景

精灵魔镜,是猎豹移动旗下一款基于服饰品牌的智能试衣镜。当新零售成为消费新风尚,消费热情只涨不退,消费场景却千变万化;所有猎豹想通过魔镜虚拟与现实的交融,增加消费者的互动,打通线上线下流量。因此猎豹找到专注做体验的酷九,为其打造一套专属精灵魔镜的时尚消费体验。酷九从多用户触点分析下手,打破传统渠道界限,用体验思维为精灵魔镜打造一套专属视觉VI系统,为线下体验构建新场景,实现线上线下相互赋能,助力用户体验的几何级提升,创造无限创新商业机会。

Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror
Fairy mirror